perjantai 20. kesäkuuta 2014

Hoitotyö ja omantunnonvapaus

Mikä yhdistää Suomea, Ruotsia, Islantia, Bulgariaa ja Tsekin tasavaltaa? Ne ovat Euroopan maista ainoat, joissa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskytyksistä vakaumuksellisista syistä. Muissa Euroopan maissa henkilökunnalla on lakiin tai muihin säädöksiin kirjattu oikeus kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin ilman että siitä olisi seurauksena rangaistus tai syrjintä työssä.

Monille lääkäreille ja hoitotyötä tekeville ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun periaatteen välillä on henkisesti hyvin raskas. Erityisen raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Kieltäytyminen raskaudenkeskeytyksistä voi myös estää erikoistumisen alalle. Tällöin vaihtoehdoiksi jää hakeutua jollekin muulle erikoistumisalalle tai erikoistumaan ja töihin sellaiseen maahan, jossa tässä asiassa vallitsee omantunnonvapaus.

Aborttiin omantunnon syistä haluttomien vakaumus ei ole suunnattu mitään potilasryhmää vastaan. Kysymys on siitä, että he näkevät raskaana olevassa naisessa kaksi potilasta, äidin ja syntymättömän lapsen. Aborttia tarvitaan hyvin harvoin siksi, että äidin henki on vaarassa. Lääkärin etiikan mukaista on aina pelastaa se henki, joka voidaan. Omantunnon vapaus ei muuta tätä periaatetta.

Kaksi tamperelaislääkäriä, Sari Tanus ja Jemina Ahola ovat laatineet kansalaisaloitteen, jonka tarkoituksena on saattaa hoitohenkilökunnan omantunnonvapauden puuttuminen tässä vaikeassa kysymyksessä eduskunnan käsittelyyn. Tavoite toteutuu, jos aloitteen allekirjoittaa 50 000 Suomen kansalaista. Aloite löytyy osoitteesta kansalaisaloite.fi nimellä Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä. Aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla, tai sen voi tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuna Sari Tanukselle. Aloite on avoinna marraskuun 23. päivään saakka.