Valtuustoaloitteet

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISEN VALMISTELUN ALOITTAMISTA

 

Valtuutettu Asko Eerola esitti kunnanvaltuuston kokouksessa 31.8.2015 aloitteen koskien pakolaisten vastaanottamista. Aloitteen käsittelyssä todetaan, ettei kunnan kiinteistöissä ole riittävää kapasiteettia turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamiseen. Lisäksi käsittelytekstissä todetaan:
"Kunnassa on syytä seurata aktiivisesti tilannetta ja myös jatkaa aloitettua yhteistyötä muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa. Myöhemmin tulee ratkaistavaksi myös se, millä tavalla kunta suhtautuu kiintiöpakolaisten ottamiseen jatkossa. On oletettavaa, että kiintiöpakolaisten määrää jatkossa kasvatetaan koko maassa. Keski-Uudenmaan kuntien osalta yhteistyötä asiassa ei vielä ole juurikaan tehty; asia noussee esille myös KUUMA:n jatkopohdinnoissa.”
 
 
On oletettavaa, että viime aikoina Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista arviolta puolet tulee saamaan pakolaisstatuksen.  Päätöksen tultua voimaan heille tulee löytää ns. kuntapaikka. Lisäksi kuntapaikkoja tarvitaan kiintiöpakolaisille, jotka valitaan suoraan pakolaisleireiltä valtion budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. Nämä ihmisryhmät ovat usein juuri niitä, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja eniten avun tarpeessa.
Kunnanhallituksen vuonna 2014 hyväksymässä kotouttamisohjelmassa todetaan:
”Mahdollisen päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta tekee jokaisen kunnan osalta itsenäisesti kunnanvaltuusto. Valmistelun käynnistäminen edellyttää poliittista periaatepäätöstä.” (s. 2)
Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan kiintiöpakolaisten ja pakolaisstatuksen saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista Mäntsälän kuntaan ns. kuntapaikoille asian saattamiseksi poliittiseen päätöksentekoon.
 
Mäntsälässä 26.10.2015
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vihreiden valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
 
 
Lisäksi neljän yksittäisen valtuutetun allekirjoitus

 

VALTUUSTOALOITE KOULUJEN HÄVIKKIRUOAN JAKELUMADOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

Kuluvan vuoden aikana on uutisoitu eri puolelta Suomea koulujen hävikkiruoan jakelukokeiluista. Parhaillaan kokeiluja aloitellaan pääkaupunkiseudulla, ja esim. Järvenpäässä kokeilusta on saatu niin hyviä kokemuksia, että jakelua laajennetaan kaikkiin kaupungin yläkouluihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että ruokapalvelusta vastaavat tahot selvittävät koulujen hävikkiruoan jakelun mahdollisuutta Mäntsälässä. Selvityksen tulee antaa vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

-          Miten suuri ruokahävikki on?

-          Millä edellytyksillä hävikkiruoan jakelu olisi mahdollista aloittaa?

-          Miten ruoan kuljetus mahdollisiin jakelupisteisiin on mahdollista toteuttaa siten, että ruoan laatuun ja turvallisuuteen (esim. ruoan lämpötilan säilyminen riittävän korkeana) liittyvät kriteerit täyttyvät?

-          Mitkä olisivat mahdolliset yhteistyökumppanit? Olisiko jakelu mahdollista järjestää esim. seurakuntien diakoniatyön, kunnan sosiaalityön tai joidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä?

 
Mäntsälän kunnanvaltuustossa 25.8.2014

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Soili Norro (valtuutettu)
Matti Virtanen (varavaltuutettu)
Hans Hammert (varavaltuutettu)

VALTUUSTOALOITE LÄHIRUOAN LISÄÄMISEKSI KUNNAN RUOKAHANKINNOISSA

 
Marraskuussa valtuusto käsitteli lautakunnan vastauksen Saaren koulun ruokahuoltoa koskevaan kyselyyn. Lautakunnan tehtävänä oli selvittää eri vaihtoehtoja ruokahuollon hankkimiseksi. Vastaus on kuitenkin lähinnä sen perustelua, miksi nykyinen käytäntö on ainoa mahdollinen. Ruokahuollon kilpailutuksesta todetaan, että
Tilaaja määrittää tarjoajan kelpoisuusvaatimukset tarjouspyyntöä laatiessaan.

Kelpoisuusvaatimukset voivat liittyä taloudelliseen, tekniseen ja ammatilliseen osaamiseen, sekä muihin hankkijan valitsemiin vaatimuksiin.

Hankinnan kriteereissä voidaan siis painottaa esim. kokonaistaloudellisuutta.

Hallituksen lähiruokaohjelma julkaistiin toukokuussa 2013. Se on periaatepäätös, joka sitoo eri hallinnonaloja ja sen tähtäimenä on lisätä lähiruoan käyttöä esim. oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Lähiruoan käytöstä on olemassa kokemuksia useasta kunnasta, ja esim. Kuntaliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa asiasta.

Tällä valtuustoaloitteella Kristillisdemokraatit haluavat velvoittaa kunnan ruokahankinnoista vastaavia tahoja selvittämään, miten tulevissa ruokahuoltoa koskevissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa voitaisiin ottaa huomioon lähiruoan käytön lisääminen. Tähän liittyen tulisi selvittää ainakin seuraavat seikat:
Voidaanko kilpailutuksissa sallia osatarjousten tekeminen?

Millaisia ehtoja tarjouksille voidaan asettaa? (Esim. että leivät tulee toimittaa tietyn ajan kuluessa paistamisesta, perunat tulee toimittaa kuorittuina vedessä ilman lisäaineita jne.)

Lähi- ja luomuruokaviikkojen järjestäminen. Teemaviikkojen hankinnat on mahdollista kilpailuttaa erikseen.

9.12.2013

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Soili Norro
20 muuta allekirjoittanutta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti