maanantai 27. maaliskuuta 2017

Miljoonasäästöjä

Syntyvyys on ollut Suomessa laskussa jo viitisen vuotta peräkkäin, eikä Turku tee tässä poikkeusta. Oman selityksensä tähän antaa huono taloustilanne. Voisi kuitenkin sanoa, että yhteiskunnan ilmapiiri ei muutenkaan ole Suomessa järin lapsimyönteinen. Nykyään tilanne on varsinkin suurissa kaupungeissa usein se, että isovanhemmat ja muu suku asuu kaukana nuoresta perheestä, ja luonnollinen turvaverkko jää näin puuttumaan. Yhteiskunnan tukea tarvitaan.

Edellisessä asuinkunnassamme toimin Mustijoen perusturvan eli Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnassa. Siellä on viime vuosina panostettu tosissaan lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kuntaan mm. palkattiin lisää kodinhoitajia. Kodinhoitajapalveluita oli tarjolla lapsiperheille jopa ilmaiseksi muutamia kertoja neuvolan suosituksesta. Tällä tavalla perheitä on mahdollista tukea kriisitilanteiden yli ja tukea arjen vanhemmuutta.

Myös lastensuojelussa on samalla alueella viime vuosina satsattu voimakkaasti ennaltaehkäisyyn. Lastensuojelumenot nousivat aluksi, mutta alun nousun jälkeen ne laskivat vuodessa viidenneksellä. Onkin tärkeää ymmärtää, että kun lastensuojelua ja muita palveluita lähdetään kehittämään varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn suuntaan, kustannusten voi odottaa pienenevän vasta muutaman budjettivuoden viiveellä. Ehkäiseviä palveluja ei siis voi kehittää vähentämällä saman tien raskaampia palveluja. Aina on myös perheitä, joiden tilanne on niin vakava, että kevyet tukimuodot eivät riitä. Kokonaisuudessaan ennaltaehkäisevillä tukitoimilla on kuitenkin mahdollista myös vähentää huostaanottoja.

Tulevaisuudessa sote-palvelut siirtyvät maakunnallisille sote-alueille. Jo nyt on tarpeen kehittää palveluja ennaltaehkäisevään suuntaan ja ottaa mallia parhaista käytänteistä. Yhteistyötä tarvitaan alueellisesti ja myös eri hallinnonalojen välillä. Palvelujen tulee olla saatavilla yhden puhelinsoiton periaatteella. Tämä edellyttää myös palvelujen järjestämistä lähellä niitä tarvitsevia, sen kokoisissa yksiköissä, että työntekijöiden on mahdollista paitsi tuntea asiakkaidensa kokonaistilanne, myös pystyä kommunikoimaan sujuvasti keskenään.

Kyseessä ovat suuretkin säästöt, mutta ennen kaikkea perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi.