sunnuntai 3. tammikuuta 2016

Kun koulu ei alakaan

Suomessa on pian joululomat vietetty ja koulun alku häämöttää useimmilla loppiaisen jälkeen. Toisin on niiden yli miljoonan lapsen kohdalla, jotka Unicefin mukaan eivät pääse kouluun johtuen islamistijärjestö Boko Haramin (toiselta nimeltään Islamilainen valtio Länsi-Afrikassa) terrorista johtuen. Yli 2000 koulua on suljettuina Nigeriassa, Nigerissä, Tsadissa ja Kamerunissa. Osassa kouluista on majoittuneena pakolaisia, muita ei uskalleta turvallisuussyistä avata. Näiden kokonaan suljettujen koulujen lisäksi satoja kouluja on poltettu tai ryöstetty.

Kouluja avataan vähitellen sitä mukaa kun Nigerian armeija saa vallattua alueita takaisin islamisteilta. Jokainen menetetty viikko ja kuukausi voi kuitenkin olla ratkaiseva lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta. Mitä kauemmin nämä ovat ilman koulutusta ja sen mukanaan tuomaa tulevaisuuden toivoa, sitä herkemmin he joutuvat aseellisten joukkojen väkivallan, sieppausten ja rekrytoinnin kohteiksi.

Islamistijoukkojen toiminta on ajanut pakoon kodeistaan 2,6 miljoonaa ihmistä. Kun pakolaisongelmaan lisätään koulutuksen puuttuminen ja ilmastonmuutoksen aikaansaama Tsad-järven alueen kuivuminen viljelykelvottomaksi, ollaan humanitäärisen katastrofin kynnyksellä.