keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Mäntsälään ensimmäiset pakolaiset

Valtuusto käsitteli maanantaina ELY-keskuksen Uudenmaan kunnille lähettämän pyynnön lisätä kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille pakolaisille. Yhteensä tarve on yli 2800 kuntapaikalle pelkästään Uudellamaalla, joista Mäntsälän laskennallinen osuus olisi 49.

Asia herätti paikkakunnalla suurta huomiota ja kiivasta keskustelua. Nähtiinpä meillä oikein mielenosoituksiakin kunnantalon ulkopuolella joka kerran kun asian tiimoilta jotain tapahtui. Rajat kiinni-liike vastusti ja vastustaa tietysti edelleen kiivaasti pakolaisten vastaanottamista. Pelottavinta oli joidenkin valtuutettujen saamat suoranaiset uhkaukset, joilla heitä yritettiin painostaa äänestämään pakolaisten vastaanottamista vastaan. Lopulta suurin osa valtuutetuista kuitenkin äänesti kunnanhallituksen esityksen puolesta, jonka perusteella tänne otetaan tänä vuonna 25 ja ensi vuonna 25 pakolaista.

Kukaan ei tietenkää halua pakolaisia Mäntsälään tai Suomeen tai minnekään muuallekaan. Ei kukaan halua olla pakolainen. Tosiasia kuitenkin on, että pakolaisia on maailmassa 15 miljoonaa, ja heidän on asuttava jossain. Mäntsälään ja muualle Uudellemaalle sijoitettavat henkilöt ovat jo saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella. He eivät siis ole turvapaikanhakijoita. Heillä on oikeus asettua asumaan mille paikkakunnalle Suomessa haluavat.

Kun pakolaisia sijoitetaan kuntapaikoille suunnitellusti, heidän kotoutumisensa on mahdollista toteuttaa hallitusti, ja se tulee todennäköisesti onnistumaan paremmin. Jos he sijoittuvat kuntiin itsenäisesti, on todennäköistä, että suuri osa hakeutuu suuriin kaupunkeihin. Jo nyt 2/3 Suomessa pysyvästi oleskelevista vieraskielisistä asuu kuudessa suurimmassa kaupungissa. On kaikkien edun mukaista pyrkiä hajasijoittamaan oleskeluluvan saaneet hallitusti. On kyettävä ehkäisemään maahanmuuttajien voimakas keskittyminen tietyille alueille, eli niin sanottu gettoutuminen, joka tuo mukanaan negatiivisia ilmiöitä.

Kunnan ELY-keskuksen kanssa somima sopimus mahdollistaa kunnalle korvausperusteen myös itsenäisesti kuntaan hakeutuville. Toisin sanoen, jos nyt sijoitettavien lisäksi kuntaan muuttaa itsenäisesti oleskeluluvan saaneita, kunta saa myös heistä korvauksen. On tietysti totta, että korvauksen eivät kata välittömästi kaikkia kuluja. Inhimillisyyttä ja turvallisuutta ei kuitenkaan voi mitata rahassa. Kyse on ihmisistä, tulevista kuntalaisista, ei pelkästään menoerästä kunnalle.