maanantai 18. toukokuuta 2015

Hallituksen maahanmuuttopoliittiset linjaukset

Viime viikon loppupuolella uutisoitiin hallitusneuvottelijoiden maahanmuuttopoliittisista linjauksista. Tyytyväisenä voi todeta, että perussuomalaisten hallitusvastuuseen tulosta huolimatta Suomen maahanmuuttopolitiika ei muutu olennaisesti. Aivan tyytyväinen ei kuitenkaan voi olla. Kokosin tähän joitain ajatuksiani linjauksista.

1. Pakolaiskiintiö

Perussuomalaiset vaativat ennen hallituneuvottelujen alkua pakolaiskiintiön pienentämistä. Tätä vaatimusta he eivät saaneet läpi, vaan hallitus aikoo säilyttää kiintiöpakolaisten määrän viime vuosien tasolla. Tiedotustilaisuudessa Alexander Stubb sanoi Suomen kantavan tällä tavalla vastuunsa kansainvälisestä pakolaisongelmasta. On totta, että Suomi ottaa suhteessa paljon kiintiöpakolaisia. Kun toisaalta Suomi monen muun EU-maan tavoin vastustaa turvapaikanhakijoiden pakkosijoittamista, olisi mielestäni syytä nostaa kiintiöpakolaisten määrää vielä jonkin verran. Turvapaikanhakijoiden tulva on valtava ja humanitääriseen hätään on vastattava. Pakolaiskintiöt ovat tehokkain ja hallituin tapa ottaa vastaan pakolaisia.

2. Tarveharkinta

EU:n ulkopuolisen työvoiman maahan tuomiseksi työnantajan tulee edelleen osoittaa työluvan saamiseksi, ettei vastaavaa työvoimaa ole jo tarjolla Suomessa. Tarveharkinta siis säilyy periaatteessa entisellään. Sitä voidaan jatkossa kuitenkin lieventää yrityskohtaisesti, mikäli on tarve saada Suomeen erityisosaajia. On kuitenkin myös aloja, joilla ei vaadita erityisosaamista, mutta siitä huolimatta työvoimaa ei löydy.

3. Hallitus teettää riippumattoman selvityksen maahanmuuton kustannuksista

Tässä perussuomalaiset saivat tahtonsa läpi. Toivottavasti tehtävä selvitys vakuuttaa heidätkin siitä, että hallitusta maahanmuutosta hyötyvät lopulta kaikki.

4. Osallistuminen terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan kriminalisoidaan ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan. Tämä on ehdottomasti hyvä asia. Turvapaikkahakemusten käsittelyä aiotaan nopeuttaa, mikä on varmasti kaikkien osapuolten etu.

5. EU-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille määrätään lukukausimaksut. Tämä linjaus on jo herättänyt keskustelua. Sitä on puolustettu koulutusviennin nimissä ja erityisesti korkeakoulujen rehtorit ovat olleet siitä mielissään. Jos lukukausimaksut otetaan käyttöön, tulee kehittää apurahajärjestelmää siten, että myös niillä lahjakkailla nuorilla, joilla ei ole varaa lukukausimaksihin olisi mahdollisuus päästä opiskelemaan. Ajattelen erityisesti kehittyvien maiden nuoria. Positiivista on suunnitelma houkutella Suomessa valmistuneita ulkomaalaisia jäämään tänne töihin verovähennyksillä.

6. Uusi hallitus aikoo huolehti kotona olevien maahanmuuttajataustaisten naisten kouluttamisesta. Erinomaista!