lauantai 18. marraskuuta 2017

Vaihtoehtoja satavuotiaalle

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ehätti ensimmäisenä oppositiopuolueena julkaisemaan vaihtoehtoisen budjettiehdotuksen ensi vuodelle. Sen tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle lähimmäisyhteiskunnalle, jossa huolehditaan heikoimmista, jossa sekä lapsiperheet että vanhukset voivat hyvin, ja jossa on turvallista elää.

Lapsiperheiden hyvinvointi on yhteiskunnan perusta

Synnytystalkoista on puhuttu vitsiksi asti, mutta KD:n ehdotus sisältää konkreettisia ehdotuksia lapsiperheiden taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Lapset ovat lahjaa, mutta lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa siihen, missä vaiheessa ja kuinka suuria perheitä kansalaiset ovat valmiita perustamaan. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt ja heikkenee edelleen ensi vuonna. Lapsilisiin tulisi saada tasokorotus, jolla voitaisiin korjata tällä hallituskaudella tehtyjä lapsilisäleikkauksia.

Verotuksessa tulee säilyttää lapsivähennys. Sillä tuetaan erityisesti monilapsisia perheitä, joilla on reaalisesti enemmän suita ruokittavana kuin pienemmillä perheillä. Suomessa on oltu huolestuneita myös ensisynnyttäjien keski-iän noususta. Perheen ja opiskelun yhdistämistä on siitäkin syystä tuettava. KD tuplaa omassa esityksessään hallituksen ehdottaman huoltajakorotuksen siten, että opiskelevat vanhemmat saisivat kumpikin 150 euron kuukausittaisen huoltajakorotuksen.

Taaperobonus ja palveluseteli

KD on esittänyt oman mallinsa perhevapaiden ja lastenhoidon tukien uudistamiseksi. Taaperobonusmallissa raha seuraa lasta ja etuus voidaan käyttää vanhempien harkinnan mukaan hoivapalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon. Myös ikäntyneiden palveluihin KD esittää laajamittaista palvelusetelijärjestelmää. Palveluita on voitava hankkia joustavasti tarpeen mukaan joko kotiin tai laitokseen.

Lääkemenot yhdistettynä eläkkeisiin tehtyihin leikkauksiin ovat ajaneet monet vanhukset köyhyysloukkuun. Erityisen hankala tilanne on alkuvuodesta, jolloin lääkekorvausten omavastuun maksukatto on vielä täyttymättä. KD:n ehdotuksessa vuosittaista omavastuuosuutta alenettaisiin  605 eurosta 450 euroon.

Sisäilmaongelmat

Rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat kymmenille tuhansille suomalaisille oireita päivittäin, KD haluaa puuttua tähän mittavaan kansanterveydelliseen ongelmaan ehdottamalla laaja-alaisen sisäilmaohjelman käynnistämistä. Asiasta tarvitaan lisää tutkimusta ja on luotava yhteisiä toimintamalleja altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin. Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan sairausluokitus ja vahvempi sosiaaliturva. Suurin osa oireita aiheuttavista rakennuksista on kuntien omistuksessa ja niissä työskentelee päivittäin satoja ihmisiä, lapsia ja aikuisia. Kuntia on tuettava taloudellisesti, jotta asianosaisille saadaan nopeasti väistötilat, ja jotta oireilua aiheuttavat rakennukset saadaan korjattua asiantuntevasti.

Mistä rahat?

Edellä esiin nostamieni asioiden lisäksi vaihtoehtobudjetti sisältää myös ehdotuksia koulutuksen, nuorisotyön ja tutkimuksen tukemiseksi. Myös palkkatukeen ja starttirahoihin esitetään lisäpanostusta. KD kantaa myös huolta ympäristön suojelusta. Tukea esitetään mm. biokaasun käytön lisäämiseksi sekä joukkoliikenteen ostopalveluihin.

Mutta mistä ihmeestä löytyvät rahat kaikkeen tähän? KD on aina vaihtoehtobudjeteissaan antanut myös ehdotuksensa siitä, miten ehdotettujen muutosten kustannukset katettaisiin. Tälläkin kertaa rahoitusta esitetään tehtäväksi terveysperustaisten haittaverojen käyttöönotolla tai korotuksilla. Tällaisia ovat mm. sokerivero ja alkoholivero. Paitsi että haittaverot tuovat rahaa valtion kassaan, ne myös edistävät kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Muita rahoituslähteitä KD:n vaihtoehtobudjetissa ovat joidenkin verovähennyskelpoisuuksien ja yritystukien vähennykset ja uudelleen kohdistamiset.

Satavuotias Suomi tarvitsee terveitä työntekijöitä ja uusia sukupolvia, jotka aikanaan ottavat vastuun ja huolehtivat puolestaan meistä tämän päivän työikäisistä. Meillä on myös vastuu ympäristöstä, jotta se kestää vielä meidän jälkeemmekin.